Kipinäpartio osallistui järjestämään Pohjois-Satakunnan alueen HiioHoi!-sudenpentu- ja seikkailijatapahtumaa 12.10.2013 11 hengen johtajaporukalla. Tapahtuma toimi ikään kuin mallitapahtumana, jota varten toteutettiin tehtävävihko sisältäen rastikuvaukset, materiaalitarpeet, rastipaikkavaatimukset sekä itse tapahtuma Ahlaisten kylänraitilla. Osallistumalla tapahtumaan lippukuntien joukkueet saivat valmiin ja helpon elämyksen sudenpennuille ja seikkailijoille, vaihtoehtoisesti lippukunnat voivat itse järjestää tapahtuman hyödyntäen tehtävävihkoa.

Kipinäpartion rastiaiheena oli meripartiointi, jota varten tehtiin vihkoon tehtäväkuvaukset kaksilippujärjestelmän liputusmerkeistä sekä merimerkeistä. Itse tapahtumassa KiPan rasti oli liputustehtävä, joka oli hienoista eroa lukuun ottamatta sama sudenpennuille että seikkailijoille. Rastille sekä koko tapahtumalle erityisiä vaatimuksia asetti ennakkoon ilmoittautuneiden suuri määrä, noin 500 osallistujaa, jakautuen arviolta 80 joukkueeseen. Itse tapahtumapäivänä joukkueiden määrä täsmentyi 66:een. Joukkueiden nimenmuutokset, yhdistymiset aiheuttivat jonkin verran epätietoisuutta rastilla, koska nimenvaihtajiakin taisi olla noin 15. Suuri joukkuemäärä tarkoitti erityisesti rastilla suurta suorituspisteiden määrää ja sitä kautta suurta henkilötarvetta. Onnistuimme rekrytoimaan rastille 10 henkilöä, 6 rastimiehiksi, 2 ilmoittautumiseen ja 2 yleismiehiksi. Tällä määrällä onnistuimme rastin vetämään läpi. HiioHoi_1

Tapahtumapäivä alkoi ennen klo 10 rastin pystyttämisellä Vanha-Putajan rantaan. Rastin pystyttämisen jälkeen rastihenkilöt saivat oman materiaalinsa ja perehtyivät siihen.

HiioHoi_2

Ennen joukkueiden tuloa testasimme suorituksien kulun ja tarkistimme liputukset, joukkueiden edessä ei olisi varaa liiemmin sählätä väärien liputusmerkkien kanssa.

HiioHoi_3

Rastin aikataulu piti aika hyvin, joukkueita tuli rastille tasaiseen tahtiin, eikä jonotuksia päässyt syntymään. Rastille suunniteltu maksimikapasiteetti, 12 joukkuetta yhtä aikaa suorittamassa, ei ollut kertaakaan täysin käytössä, joten siinä mielessä rastipisteiden määrä oli sopiva. Toisaalta rastihenkilöt olivat kuitenkin sopivasti työllistettyjä eikä toimettomuutta päässyt liikaa syntymään.

HiioHoi_4

Viimeiset joukkueet tulivat hieman ennen klo 16 rastille, jolloin pääsimme purkamaan. Itse purkutyö oli nopeasti tehty ja sen jälkeen henkilöstö pääsi syömään tapahtumakeskukseen Ahlaisten koululle.

Kiitokset kaikille KiPan johtajille tapahtumaan osallistumisesta ja sen mahdollistamisesta!