Kujansuu Taru_SuomenPartiolaistenHopeinenAnsioMitali_01.jpg Lippukunnanjohtajan apulainen Taru Kujansuulle luovutettiin Suomen Partiolaisten hopeinen ansiomitali.

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena pitkä-aikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, piirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaati¬vissa partiotehtävissä ja niitä leimaa nousujohteisuus.

Taru toimi pitkään lippukunnanjohtajana, tällä hetkellä hän hoitaa lippukunnanjohtajan apulaisen ja talousvastaavan pestiä KiPassa sekä toimii Pohjois-Satakunnan alueen alueohjaajana Lounais-Suomen Partiopiirissä.

Kipinäpartion hallitus onnittelee Tarua.

Kaikki huomionosoitukset ovat luettavissa piirin sivuilla: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/ajankohtaista/uutiset/06-05-2013_huomionosoitukset-partioparaatissa-2013.